Tuesday, June 21, 2016

Światowy pokój to wolny handel doprowadzony do swojego logicznego zwieńczenia

Jeśli towary nie będą swobodnie przekraczać granic, zrobią to armie. I analogicznie, jeśli towary swobodnie przekraczają granice, armie nie są w stanie tego zrobić: jednym z największych dobrodziejstw gospodarczej globalizacji jest to, że toczenie wojny w świecie rozwiniętym staje się zwyczajnie zbyt kosztowne, żeby było wykonalne. Innymi słowy, światowy pokój to wolny handel doprowadzony do swojego logicznego zwieńczenia.

No comments:

Post a Comment