Monday, June 6, 2016

O bliźniaczych pułapkach scjentyzmu i "postmodernizmu"

Scjentyzm i "postmodernizm" są swoimi lustrzanymi odbiciami. Ten pierwszy wulgaryzuje rozum, podczas gdy ten drugi go obraża. Ten pierwszy obłudnie zaprzecza swojej zasadniczej absurdalności, podczas gdy ten drugi ostentacyjnie ją eksponuje. Ten pierwszy nazywa filozofię nonsensem, podczas gdy ten drugi nazywa nonsens filozofią. Innymi słowy, oba stanowią pseudointelektualne sztuczki, które składają się na głęboko fałszywą, pseudointelektualną dychotomię. I tak jak w przypadku innych tego rodzaju ideologicznych bałamuctw, potrzeba starego, sprawdzonego, klasycznego racjonalizmu, logiki i zdrowego rozsądku, aby je natychmiast przejrzeć.

No comments:

Post a Comment