Sunday, July 7, 2013

Regime Uncertainty and Legal Entrepreneurship

Politicians and bureaucrats undermine entrepreneurship and private investment when they create uncertainty about the security of property rights, contract law, and other “rules of the game.” The risk of regime uncertainty would be significantly smaller under a contractual, polycentric legal order shaped by market entrepreneurs.

[Read More]

Saturday, July 6, 2013

Now That's a Crazy Story if I Ever Heard One

Someone seriously suggested to me the other day that the following accurately describes our condition: once upon a time marauding warlords took over the world, divided it into separate dominions, imposed exploitative levies on every productive inhabitant of the land they controlled, built a vast infrastructure of roads to acquire easy access to their serfs, created an immense apparatus of propaganda, designed to brainwash the serfs into believing that only under the rule of the warlords can they be free men and women, destroyed their dignity, self-reliance, and natural communal bonds by a system of periodic handouts, and finally blurred the distinction between themselves and the serfs by inviting the latter to join the ranks of the former, thus initiating a great, neverending spectacle of everyone trying to live at the expense of everyone else in a vicious cycle of mutual theft and collective hatred. What a crazy thought! Thank God that the compulsory civic education I received for free from the public school system administered by my democratic government inoculated me against such kooky conspiracy theories.

Friday, July 5, 2013

Four Types of Leaders, Ranked from Best to Worst

1. Humanitarian entrepreneur (public-spiritedness + voluntariness)

"The paramount virtue of capitalism is that it fosters progress through diversity and freedom without sacrificing efficiency, justice, and charity. One can be even stronger: it is also more efficient, more just, more charitable, and more egalitarian than any other viable system. Provided only that there is effective dispersal of power, the capitalistic order is driven by competition in manifold ways, in the field of ideas as well as commodities." - G. Warren Nutting

"Business is fundamentally ethical, because no one has to trade. Business is fundamentally noble, because it elevates humanity. Business is fundamentally heroic, because it ends poverty." - John Mackey

2. Prudence-only profit-seeker (self-centeredness + voluntariness)

"It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker, that we expect our dinner, but from their regard to their own self-interest. We address ourselves, not to their humanity but to their self-love, and never talk to them of our own neccessities but of their advantages." - Adam Smith

"Innumerable speculative thinkers, inventors, and organizers, have contributed to the comfort, health, and happiness of their fellow men — because that was not their objective." - Isabel Paterson

3. Pragmatic tyrant (self-centeredness + coercion)

"The highwayman takes solely upon himself the responsibility, danger, and crime of his own act. He does not pretend that he has any rightful claim to your money, or that he intends to use it for your own benefit. He does not pretend to be anything but a robber. He has not acquired impudence enough to profess to be merely a 'protector,' and that he takes men's money against their will, merely to enable him to 'protect' those infatuated travellers, who feel perfectly able to protect themselves, or do not appreciate his peculiar system of protection. He is too sensible a man to make such professions as these." - Lysander Spooner

"If one had no choice but to be a slave, private slavery as in antebellum America would be preferable to the kind of collective slave ownership that Eastern Europe recently experienced." - Hans-Hermann Hoppe

4. Would-be philosopher king (public-spiritedness + coercion)

"Of all tyrannies, a tyranny exercised for the good of its victims may be the most oppressive. It may be better to live under robber barons than under omnipotent moral busybodies. The robber baron's cruelty may sometimes sleep, his cupidity may at some point be satiated; but those who torment us for our own good will torment us without end, for they do so with the approval of their own conscience." - C.S. Lewis

"Absolute monarchies disposed with less fickleness of the fortunes of one individual than popular absolutisms dispose of the destiny of entire social classes." - Nicolas Gomez Davila

Tuesday, July 2, 2013

Dziesięć powodów, dla których przyszłość należy do libertarianizmu

1. Libertarianizm jest jedyną filozofią społeczną, która przypisuje najwyższą wartość jedynej wspólnej cesze wszystkich istot rozumnych – wolności osobistej. 

2. Jest to jedyna filozofia społeczna, która poważnie traktuje prawa jednostki, konsekwentnie odmawiając ich poświęcania w imię kolektywnych fikcji.

3. Jest to jedyna filozofia społeczna konsekwentnie odmawiająca gloryfikowania rzekomo koniecznego zła, za jakie uchodzi zinstytucjonalizowana agresja, przemoc i przymus, nie ignorując jednocześnie kwestii organizacji skutecznej przeciw niemu obrony.

4. Libertarianizm nie widzi w nikim koniecznego wroga, niezdolnego do uczestnictwa w dobrowolnej współpracy społecznej z powodu swojej przynależności klasowej, rasowej, płciowej czy kulturowej.

5. Obnaża on domniemany konflikt pomiędzy spontanicznością a porządkiem jako całkowicie fałszywy i wyjaśnia zasadniczą między nimi komplementarność.

6. Obala on mit, jakoby relacja między wydajnością a sprawiedliwością była grą o sumie zerowej.

7. Obejmuje on wszystkie filozofie społeczne w swoich pokojowych wariantach.

8. Nigdy nie będzie można wystosować wobec niego uzasadnionego oskarżenia o to, że został wypróbowany i zawiódł, gdyż nie proponuje on żadnego wielkiego, wszechogarniającego planu – jego sukcesy są tak liczne jak indywidualne próby podejmowane przez niezależne istoty rozumne w celu uczynienia jak najlepszego użytku ze swojej naturalnej wolności, a jego porażki tak liczne jak niezależne istoty rozumne, które odmawiają podejmowania takich prób.

9. Libertarianizm ucieleśnia najbardziej prozaiczny i oczywisty zdrowy rozsądek, zgodny z naszymi najbardziej codziennymi wyobrażeniami na temat zasad przyzwoitości w kontaktach międzyludzkich, znanych większości z nas już od najwcześniejszych lat: trzymaj ręce przy sobie, nie bij innych, nie łap się za cudze, żyj i daj żyć innym. Tym samym jest to stanowisko tak wolne od ideologii, jak tylko jest to możliwe w przypadku filozofii społecznej.

10. Libertarianizm nigdy się nie zestarzeje, gdyż dobrowolna współpraca jest źródłem nieskończonej kreatywności i może przyjąć nieograniczoną liczbę form.