Sunday, June 12, 2016

Ponadczasowość najłatwiej odnaleźć w przeszłości

Rozsądną zasadą jest szukanie sobie (nawet bardzo wąsko rozumianych) autorytetów wyłącznie wśród zmarłych, a nawet dawno zmarłych. Po pierwsze, wybieramy w ten sposób wyłącznie spośród osób, których spuścizna najczęściej przeszła już pewną próbę czasu. Po drugie, zabezpieczamy się w ten sposób przed nieuchronnymi w zasadzie rozczarowaniami wobec tego, co mogą jeszcze zrobić nawet najbardziej obiecujący spośród żywych. Po trzecie wreszcie, wyrażamy w ten sposób zdrowy sceptycyzm chroniący przed przypuszczeniem, że żyjemy w jednym z tych rzadkich i szczególnych czasów, które nielicznym zdarza się dzielić z kimkolwiek naprawdę zasługującym na miano autorytetu. Innymi słowy, nie wydaje się nierozsądnym przypuszczenie, że ponadczasowość, z którą chcielibyśmy iść w przyszłość, najłatwiej odnaleźć w przeszłości.

No comments:

Post a Comment