Saturday, June 4, 2016

Odrobina wiedzy skłania ku złemu, prawdziwa głębia wiedzy ku dobremu

Francis Bacon napisał, że odrobina filozofii skłania umysł człowieka ku ateizmowi, ale prawdziwa głębia filozofii zwraca umysł ku religii. Na tej samej zasadzie można powiedzieć, że odrobina ekonomii skłania umysł człowieka ku interwencjonizmowi, ale prawdziwa głębia ekonomii zwraca umysł ku leseferyzmowi, jak również, że odrobina antropologii skłania umysł człowieka ku nacjonalizmowi, ale prawdziwa głębia antropologii zwraca umysł ku kosmopolityzmowi.

No comments:

Post a Comment