Monday, June 27, 2016

Właściwą alternatywą dla międzynarodowej biurokracji nie jest "narodowa suwerenność", ale wolny rynek usług zarządczych

Właściwą alternatywą dla międzynarodowej biurokracji nie jest "narodowa suwerenność", ale wolny rynek usług zarządczych. Właściwą alternatywą dla subsydiowanego "multikulturalizmu" nie jest kulturowa jednorodność, ale swobodna kulturowa interakcja. Właściwą alternatywą dla politycznej centralizacji nie jest polityczna decentralizacja, ale rynkowy policentryzm. A właściwą alternatywą dla technokratycznego interwencjonizmu nie jest protekcjonistyczny natywizm, ale konsekwentny klasyczny liberalizm.

Sunday, June 26, 2016

O niechęci wobec kulturowych kolektywizmów

Zdrowa niechęć wobec nacjonalizmu nie bierze się z niechęci wobec zbiorowych tożsamości, ale z niechęci wobec redukowania owych tożsamości do plemiennych kompleksów. Natomiast zdrowa niechęć wobec subsydiowanego "multikulturalizmu" nie bierze się z niechęci wobec międzykulturowych interakcji, ale z niechęci wobec podporządkowywania owych interakcji socjoinżynieryjnym machinacjom. Innymi słowy, wspólnym źródłem obu powyższych zdrowych niechęci jest bezwarunkowy szacunek dla wolności osobistej, bez którego niemożliwe jest ani zdrowe przywiązanie do zasługujących na nie znajomych, ani zdrowa otwartość wobec zasługujących na nią nieznajomych.

Saturday, June 25, 2016

The Good Alternative to an International Bureaucracy is not "National Sovereignty", but a Free Market in Governance

The good alternative to an international bureaucracy is not "national sovereignty", but a free market in governance. The good alternative to subsidized "multiculturalism" is not cultural homogeneity, but free cultural interaction. The good alternative to political centralization is not political decentralization, but market polycentrism. And the good alternative to technocratic interventionism is not protectionist nativism, but consistent classical liberalism.

Friday, June 24, 2016

To Advance Liberty is to Make Politics Irrelevant

Decentralization prompted primarily by protectionist nationalism is bad for liberty, as is centralization prompted primarily by technocratic interventionism. In other words, politics is generally bad for liberty - it is at worst a vehicle of destruction and at best a tool of distraction. The way to advance liberty is to make politics irrelevant through entrepreneurial innovation, economic education, and voluntary formation of social capital, while trying to identify political "lesser evils" in the context of non-obvious electoral choices is ultimately an exercise in rational ignorance. All things considered, the opportunity cost of assessing the relative badness of various slavemasters is always the promotion of the absolute goodness of the anti-slavery mentality.

Thursday, June 23, 2016

The Non-Explanation of the "Love of Money"

Explaining market operations by invoking "the love of money" is as nonsensical as explaining them by invoking "the love of language". Both money and language are indispensable tools for engaging in large-scale social cooperation based on productive specialization and division of labor, but neither is its goal. The fact that only the former is routinely mistaken for it can only be explained by the influence of common envy masquerading as a psychological insight. As should be all too obvious, envy is the greed of the loser.

Wednesday, June 22, 2016

O rzekomej "antyspołeczności" libertarianizmu

Libertarianizm jest "antyspołeczny" w tym samym sensie, w jakim abolicjonizm był "antyhierarchiczny", a równouprawnienie płci "antyrodzinne". Co oznacza, że libertarianizm rzeczywiście sprzyja zanikowi pewnego rodzaju społeczeństw - tych opartych na prymitywnej, plemienno-niewolniczej koncepcji, zgodnie z którą najbardziej podstawowym spoiwem społecznym jest zinstytucjonalizowana agresja i wielkoskalowy syndrom sztokholmski. I nie ma co ukrywać, że w związku z tym domaga się on dość zasadniczych zmian w myśleniu na temat natury społeczeństwa, wymagających uwolnienia się od pewnych dobrze oswojonych mitów i przesądów.

Jeśli jednak jedyną alternatywą jest uporczywe budowanie racjonalizacji dla immanentnie dysfunkcyjnych, etatystycznych atrap społeczeństw, to tego rodzaju demaskatorska "antyspołeczność" jest wysoce pożądana. Widocznie, tak jak nie da się być dobrze poinformowanym nie będąc niepodatnym na pewne "informacje", nie da się też być naprawdę społecznym nie będąc w odpowiednim sensie "antyspołecznym". Tyle, że to nie wada, ale zaleta.

Tuesday, June 21, 2016

Światowy pokój to wolny handel doprowadzony do swojego logicznego zwieńczenia

Jeśli towary nie będą swobodnie przekraczać granic, zrobią to armie. I analogicznie, jeśli towary swobodnie przekraczają granice, armie nie są w stanie tego zrobić: jednym z największych dobrodziejstw gospodarczej globalizacji jest to, że toczenie wojny w świecie rozwiniętym staje się zwyczajnie zbyt kosztowne, żeby było wykonalne. Innymi słowy, światowy pokój to wolny handel doprowadzony do swojego logicznego zwieńczenia.