Thursday, June 2, 2016

Anarchokapitalizm jako idealna forma klasycznie liberalnej demokracji konstytucyjnej

Anarchokapitalizm jest w istotnym sensie ostateczną kulminacją zasad klasycznie liberalnej demokracji konstytucyjnej - systemem, w którym "władza" jest rozproszona pomiędzy teoretycznie nieograniczoną liczbę prywatnych firm ochronnych, mediacyjnych i arbitrażowych, rynkowa konkurencja stanowi najskuteczniejszą formę (niepisanych) konstytucyjnych ograniczeń, a suwerenność konsumencka w sposób bezpośredni determinuje, które podmioty będą odpowiedzialne za utrzymywanie prawa i porządku poprzez ochronę życia, wolności i własności. Innymi słowy, anarchokapitalizm nie jest "ekstremistycznym" odchyleniem od konstytucyjno-demokratycznej formy klasycznego liberalizmu, ale jego logicznym organizacyjnym zwieńczeniem.

No comments:

Post a Comment