Tuesday, March 29, 2016

Rodzina i rynek: różne formy tych samych zasad

Rynek to rodzina nieznajomych. Rodzina to rynek znajomych. To, co sprawia, że rynki nie funkcjonują dokładnie tak samo, jak rodziny, to zbyt duże koszty transakcyjne, zbyt duża różnorodność preferencji i psychologiczne wymogi intymności. Identyczne są jednak intelektualne i moralne zasady ucieleśniane przez te dwie instytucje: wzajemna filantropia i dobrowolna, długofalowa współpraca w warunkach produktywnej specjalizacji (można powiedzieć, że rodzina to najmniejsza, najbardziej zwarta forma "gospodarki darów", podczas gdy "gospodarka darów" to najpierwotniejsza, najbardziej zwarta forma gospodarki rynkowej, czyli opartej na swobodnej wymianie tytułów własności prywatnej).

No comments:

Post a Comment