Thursday, March 24, 2016

Racjonalna ignorancja jako cnota intelektualna

W świecie masowej informacji i błyskawicznej komunikacji racjonalna ignorancja staje się szczególnie istotną cnotą intelektualną. Ci więc, którzy świadomie nie poświęcają jakiejkolwiek szczególnej uwagi "spektakularnym" doniesieniom medialnym, obliczonym na wywoływanie zbiorowych, silnie emocjonalnych reakcji, już przez samo to są ceteris paribus mądrzejsi, choćby i nie posiadali w danym temacie żadnej specjalistycznej wiedzy.

Innymi słowy, zdobywanie wiedzy polega nie tylko na gromadzeniu informacji, ale również i przede wszystkim na selekcji informacji, w tym na odrzucaniu tych o zerowej lub ujemnej wartości poznawczej. Tym samym "racjonalny ignorant" ma częstokroć większą wiedzę, niż wypchany informacyjnym śmieciem "erudyta". Tego rodzaju wniosek wypływa naturalnie z przedsiębiorczej wizji ludzkiego działania i świata, w którym to działanie się odbywa, a być może najlepszą rzeczą, jaką można powiedzieć o świecie masowej informacji i błyskawicznej komunikacji jest to, że powoli ale sukcesywnie wymusza on na ludziach przyjmowanie właśnie tego rodzaju wizji.

No comments:

Post a Comment