Saturday, May 2, 2015

O ucieczce z intelektualnej pułapki maltuzjańskiej

W XVIII wieku za sprawą rewolucji przemysłowej ludzkość wydobyła się z fizycznej pułapki maltuzjańskiej - dzięki specjalizacji, podziałowi pracy, akumulacji kapitału i kulturze przedsiębiorczości zwiększanie się populacji ludzkiej stało się wreszcie gospodarczym błogosławieństwem, a nie przekleństwem.

Niestety, ludzkość pozostała jednocześnie w intelektualnej pułapce maltuzjańskiej, polegającej na masowym niezrozumieniu istoty funkcjonowania systemu społecznego, który pozwolił im na wydobycie się z jej fizycznego odpowiednika. Dlatego też obłąkane ideologie wdrożone na masową skalę w wieku XX doprowadziły do znacznego zaprzepaszczenia potencjału tkwiącego w rewolucji wieku XVIII i XIX.

Mimo to jednak specjalizacja, podział pracy, akumulacja kapitału i kultura przedsiębiorczości niestrudzenie podążają naprzód. Dlatego też dziś dysponujemy narzędziami komunikacyjnymi i kulturotwórczymi - Internetem, mediami społecznościowymi, masowo dostępnymi nośnikami pamięci, technologiami P2P, powszechnie dostępnymi bazami danych, itp. - które umożliwiają masowe, globalne i bezustanne rozpowszechnianie oraz utrwalanie wiedzy (tzn. teoretycznej i historycznej wiedzy na temat indywidualistycznych, klasyczno-liberalnych podstaw systemu, który umożliwił ludzkości wydobycie się z fizycznej pułapki maltuzjańskiej) niezbędnej do tego, aby ludzkość raz na zawsze wydobyła się również z intelektualnej pułapki maltuzjańskiej i nigdy nie powtórzyła tragicznych błędów XX wieku. Jest to ostateczny powód, dla którego można i należy być dziś realistycznie długoterminowym optymistą.

No comments:

Post a Comment