Saturday, May 9, 2015

Dziesięć różnic między państwem a mafią

1. Państwo to największy aparat agresji, przemocy i przymusu na danym terytorium. Mafia składa się ze wszystkich pomniejszych tego rodzaju aparatów.

2. Państwo jest najlepiej zorganizowanym aparatem agresji, przemocy i przymusu na danym terytorium. Stosunkowo pośledniejsza organizacja mafii czyni ją mniej wpływową, a zasięg jej oddziaływania bardziej ograniczonym.

3. Państwo jest monopolistycznym aparatem agresji, przemocy i przymusu, tzn. ostatecznym zwieńczeniem procesu eliminacyjnej konkurencji pomiędzy grupami „stacjonarnych bandytów” zawiadującymi procesami wymuszeń rozbójniczych na danym terytorium. Mafie są przegranymi w tej konkurencji, formalnie zdelegalizowanymi przez zwycięzcę i zesłanymi na czarny rynek.

4. Państwo posiada ogromny aparat samochwalczej propagandy. Mafia nie posiada podobnego aparatu, stąd jej zła reputacja.

5. Państwo jest aparatem agresji, przemocy i przymusu, który posiada największą klientelę na danym terytorium. Klientela mafii jest pod tym względem stosunkowo niewielka.

6. Państwo jest na ogół aparatem agresji, przemocy i przymusu o względnie otwartej strukturze. Struktura mafii jest pod tym względem znacznie bardziej sztywna i ekskluzywna.

7. W przeciwieństwie do państw, mafie, z uwagi na swój ograniczony wpływ i zasięg oddziaływania, nie dążą do przekształcenia wszystkich mieszkańców danego terytorium w swoich klientów.

8. W przeciwieństwie do państw, mafie, z uwagi na swój ograniczony wpływ i zasięg oddziaływania, nie dążą do kontrolowania i regularnego wywłaszczania wszystkich mieszkańców danego terytorium.

9. Mafie reprezentują na ogół postawę pragmatyczną – używają one agresji, przemocy i przymusu w celu uzyskania namacalnych dóbr i usług. Państwa natomiast są nad wyraz często zorientowane ideologicznie – używają one agresji, przemocy i przymusu w celu zaspokojenia czystej żądzy władzy.

10. Mafie stosują zastraszanie fizyczne. Państwa stosują zastraszanie fizyczne, intelektualne i moralne. Mafie ograbiają swoje ofiary. Państwa ograbiają i bałamucą swoje ofiary. Parafrazując Lysandera Spoonera, mafie, w przeciwieństwie do państw, nie próbują po ograbieniu swoich ofiar uczynić ich swoimi klakierami lub niewolnikami.

No comments:

Post a Comment