Saturday, April 16, 2016

"Naturalizm", duchowość i poznawcze grzechy

"Naturalista", który neguje istnienie rzeczywistości duchowej, jest jak ślepy negujący potencjalne istnienie kolorów, natomiast osoba "uduchowiona" negująca ustalenia nauk przyrodniczych jest jedynie jak widzący kontestujący naturę tego, co wydaje się widzieć. Innymi słowy, o ile ten drugi gołosłownie neguje treść pewnej formy poznania, o tyle ten pierwszy gołosłownie neguje istnienie pewnej formy poznania, co jest poważniejszym poznawczym grzechem.

1 comment:

  1. Naturaliści nie wykluczają poznania duchowego czego przykładem jest neuroteologia.

    ReplyDelete