Wednesday, April 13, 2016

Libertarianizm a ideowa struktura produkcji

Różne skuteczne sposoby działania na rzecz wolności są dobrami komplementarnymi, nie substytucyjnymi. Np. działania prosecesyjne mają sens tylko w takim stopniu, w jakim w ich awangardzie idą skuteczni szarostrefowi przedsiębiorcy lub skuteczni ideowi aktywiści dobrze rozumiejący społeczną wartość decentralizacji. Podobnie, edukacja na temat zjawisk takich jak spontaniczny ład dobrowolnych, konkurencyjnych rozwiązań jest tym skuteczniejsza, im więcej istnieje sprawnie funkcjonujących, praktycznych przykładów owych zjawisk. Tym więcej zaś będzie powstawało tego rodzaju praktycznych przykładów, im większa będzie teoretyczna wiedza danego społeczeństwa na temat dobrodziejstw wolności osobistej, własności prywatnej, wolnej przedsiębiorczości i decyzyjnej decentralizacji.

Innymi słowy, jak każda kapitałowa struktura produkcji, ta służąca skutecznemu wytwarzaniu stosownego kapitału ideowego również wymaga precyzyjnej współpracy różnorodnych, komplementarnych środków produkcji. Tam, gdzie nie będą obecne one wszystkie, albo gdzie nie będą one obecne we właściwych proporcjach, tam zawsze pojawia się groźba ideowej "malinwestycji", która nie tylko nie wspomoże produkcji stosownego kapitału ideowego, ale doprowadzi do jego konsumpcji. Warto o tym pamiętać, ilekroć pragnie się wesprzeć działania na rzecz właściwej w swoim odczuciu ideowej zmiany.

No comments:

Post a Comment