Friday, October 30, 2015

Teoretyczna wiedza a przedsiębiorcza skuteczność

Teoretyk ekonomii nie ma na ogół wiedzy ani talentu umożliwiających stanie się skutecznym przedsiębiorcą. Skuteczny przedsiębiorca - jeśli ma być rzeczywiście skuteczny - musi jednak posiadać solidną wiedzę na temat podstaw funkcjonowania procesów gospodarczych, choćby i pod względem głębi oraz kompleksowości ustępowała ona znacznie wiedzy kompetentnego teoretyka. Innymi słowy - kompetentny zoolog może nie być wcale dżokejem, ale kompetentny dżokej musi być choć trochę zoologiem.

Podobnie, choć nie identycznie, jest z teorią filozofii społecznej i intelektualną bądź kulturową przedsiębiorczością (zwaną potocznie aktywizmem). Np. kompetentni teoretycy libertarianizmu czy klasycznego liberalizmu są na ogół mało skuteczni w promowaniu idei wolnościowych wśród szerszego społeczeństwa (choć zdarzają się tu wyjątki, jak np. Bastiat i Hazlitt). Skuteczny "wolnościowy aktywista" musi natomiast posiadać solidną wiedzę na temat teoretycznych aspektów promowanej przez siebie filozofii społecznej, gdyż bez tego nie tylko nikogo do niej nie przekona, ale może wręcz wielu do niej zrazić. Co więcej, gruntowna znajomość owych teoretycznych aspektów może okazać się kluczowa dla opracowania na poziomie konceptualnym autentycznie skutecznych technik promocyjnych.

Warto o tym pamiętać zwłaszcza wtedy, kiedy aktywistyczny entuzjazm w grupie sympatyków danej filozofii społecznej zdaje się przeważać nad samokształceniową dyscypliną i wypływającą z niej rzetelną wiedzą na temat rzeczonej filozofii.

No comments:

Post a Comment