Friday, July 8, 2016

Prakseologia, subiektywizm i cel życia

Jeden z pop-filozoficznych sloganów głosi, że celem życia jest nadawanie życiu celu. Tymczasem, nawet jeśli jest to jedynie slogan, to jest to slogan głęboko prawdziwy: kluczowym elementem specyficznie ludzkiego działania jest wybór swoich osobistych, subiektywnych celów i dążenie do ich realizacji. Gdy tylko tego rodzaju aktywność się zakończy, dany podmiot przestaje być bytem teleologicznym i staje się bytem wegetatywnym. Tym samym pop-filozoficzny slogan okazuje się być podstawowym prakseologicznym aksjomatem. Co być może stanowi pewne potwierdzenie tego, że w spontanicznym ładzie "mądrości ludowej" - podobnie jak w spontanicznym ładzie prawa zwyczajowego - kryje się nieraz istotna intelektualna wartość oczekująca dalszej obróbki.

No comments:

Post a Comment