Sunday, July 10, 2016

Pieniądz, wartość wymiany i wartość użycia

Pieniądz nie mierzy ani wartości wymiany, ani wartości użycia. Pieniądz wyraża wartości wymiany i odzwierciedla wartości użycia. W związku z tym nie da się powiedzieć, że najskuteczniejszy przedsiębiorca wytworzył największą społeczną użyteczność (użyteczność, jako wielkość subiektywna i porządkowa, jest międzyosobowo nieporównywalna), ale da się powiedzieć, że wytworzył największą wartość wymienną wedle kryterium suwerenności konsumenckiej. Da się też powiedzieć, że ilekroć próbuje się siłowo utrudniać zawieranie dobrowolnych transakcji pieniężnych, społeczna użyteczność spada, gdyż zaburzony zostaje proces tworzenia odzwierciedlającej ją wartości wymiennej. Tylko tyle i aż tyle.

No comments:

Post a Comment