Tuesday, February 9, 2016

Wolni z natury, niewolnicy z przyzwyczajenia

Człowiek jest z natury istotą wolną, ale z przyzwyczajenia niewolnikiem. W odniesieniu do istot racjonalnych nie należy popełniać błędu utożsamiania tego, co naturalne, z tym, co instynktowne - wykorzystanie swojego naturalnego potencjału wymaga od istot racjonalnych stałego intelektualnego i moralnego wysiłku przeciwstawiania się swoim instynktom, w tym strachowi, lenistwu i konformizmowi.

Innymi słowy, należy być przygotowanym na to, że konsekwentne wdrażanie zasad wynikających ze światopoglądu wolnościowego będzie tego rodzaju bezustannym intelektualnym i moralnym wysiłkiem - bardzo satysfakcjonującym, ale też bardzo wymagającym - a każda okazana na tym polu słabość natychmiast pozwoli odzyskać przewagę niewolniczym przyzwyczajeniom, przesądom i uprzedzeniom. Trzeba też zachowywać przy tym świadomość, że tego rodzaju wysiłek nie jest jałową walką z naturą ludzką, ale - wręcz przeciwnie - trudną, lecz niezbędną walką o wyzwolenie natury ludzkiej spod władzy nieludzkich instynktów i antyludzkiej złej woli.

No comments:

Post a Comment