Friday, February 5, 2016

Libertarianizm, natura ludzka i rozwój społeczny

Libertarianizm jest tym wobec etatyzmu, czym był abolicjonizm wobec niewolnictwa lub handel wobec grabieży. Domyślne podejście do spraw społecznych jest na ogół podejściem złym, opartym na krótkowzrocznych instynktach, błędach kognitywnych i plemiennych przesądach. Nie jest żadną wymówką stwierdzenie "taka jest natura ludzka". Definiującą cechą natury ludzkiej jest nic innego, jak właśnie umiejętność ewoluowania w kierunku coraz większej racjonalności, moralnej dojrzałości i duchowej głębi. Wszelki postęp cywilizacyjny - proces zastępowania władzy wolnością - jest na to koronnym dowodem. Zapewnić ciągłość tego procesu to przede wszystkim być świadomym jego sukcesów: wolność zaczyna się od świadomości, że nie istnieje nic takiego, jak prawo do rządzenia, a ostateczne zwycięstwo osiąga wtedy, gdy ta świadomość staje się powszechna.

No comments:

Post a Comment