Monday, August 24, 2015

Dziesięć nieoczywistości z wolnością osobistą w tle

Skuteczna współpraca może się rozwijać tylko w warunkach nieskrępowanej konkurencji.

Prawdziwe poczucie bezpieczeństwa może się rozwijać tylko w warunkach akceptacji konieczności mierzenia się z nieuchronną niepewnością przyszłości.

Dojrzała tożsamość kulturowa może się rozwijać tylko w warunkach akceptacji dla różnorodności i formalnej równości różnorodnych (pokojowych) tożsamości kulturowych.

Rozsądek i odpowiedzialność w podejmowaniu decyzji może się rozwijać tylko w warunkach odrzucenia czysto formalnych autorytetów.

Autentyczne więzi społeczne mogą się rozwijać tylko w warunkach pełnej swobody w zakresie ich zawiązywania i - o ile nie stoją za nimi świadomie zawarte umowy - rozwiązywania.

Postawa nie traktowania własności i bogactwa jako celów samych w sobie może się rozwijać wyłącznie w warunkach pełnego szacunku dla praw własności i możliwości w pełni swobodnego bogacenia się na drodze wymiany tytułów własności.

Równość szacunku może się rozwijać tylko w warunkach poszanowania nierówności talentów i umiejętności oraz wynikającej z niej nierówności zasobów.

Siła autorytetu może się rozwijać tylko w warunkach odrzucenia autorytetu siły.

Kultura może się rozwijać tylko w warunkach akceptacji przez jej twórców faktu, że jej wartość zależy w ostatecznym rachunku wyłącznie od ich umiejętności zainteresowania nią jej swobodnych konsumentów.

Wszystkie z powyższych wartości mogą się rozwijać wyłącznie w warunkach pełnego, świadomego i bezwarunkowego szacunku dla wolności osobistej jako fundamentu społecznego życia.

No comments:

Post a Comment