Wednesday, January 20, 2021

Wszystkie fałszywe konflikty a jedyny prawdziwy

Wszystkie fałszywe konflikty - między tradycją a innowacją, rozmysłem a spontanicznością, sprawiedliwością a wyrozumiałością czy wolnością a porządkiem - biorą się z prób zaciemnienia najważniejszego i najprawdziwszego z konfliktów: tego między rzeczywistością a nierzeczywistością. Kto zacznie wierzgać przeciwko temu, co jest, jakie jest, i inne być nie może, ten bez przerwy i w każdym obszarze będzie się gubił wśród tego, co być może i być powinno.

No comments:

Post a Comment