Monday, January 11, 2016

O powinności unikania fałszywych alternatyw

Potępienie dla pseudointelektualnej "inżynierii społecznej" nie musi i nie powinno się wiązać z aprobatą dla siermiężnej "mądrości ludowej" (i vice versa).

Potępienie dla "salonowego" libertynizmu nie musi i nie powinno się wiązać z aprobatą dla zaściankowego "konserwatyzmu" (i vice versa).

Potępienie dla biurokratycznie wymuszanego "multikulturalizmu" nie musi i nie powinno się wiązać z aprobatą dla natywistycznego trybalizmu (i vice versa).

Potępienie dla etatystycznego socjaldemokratyzmu nie musi i nie powinno się wiązać z aprobatą dla "oświeconego" autokratyzmu (i vice versa).

Potępienie dla okcydentalnego militaryzmu i korporacjonizmu nie musi i nie powinno się wiązać z aprobatą dla orientalnego neofeudalizmu (i vice versa).

Potępienie dla medialnej i politycznej propagandy nie musi i nie powinno się wiązać z aprobatą dla spiskowej historii dziejów (i vice versa).

Aprobata dla bezwarunkowego szacunku wobec wolności osobistej, własności prywatnej, swobodnej wymiany dóbr i usług, wolnej przedsiębiorczości, metodologicznego indywidualizmu i krytycznego racjonalizmu powinna uczyć unikania fałszywych alternatyw.

No comments:

Post a Comment