Tuesday, July 2, 2013

Dziesięć powodów, dla których przyszłość należy do libertarianizmu

1. Libertarianizm jest jedyną filozofią społeczną, która przypisuje najwyższą wartość jedynej wspólnej cesze wszystkich istot rozumnych – wolności osobistej. 

2. Jest to jedyna filozofia społeczna, która poważnie traktuje prawa jednostki, konsekwentnie odmawiając ich poświęcania w imię kolektywnych fikcji.

3. Jest to jedyna filozofia społeczna konsekwentnie odmawiająca gloryfikowania rzekomo koniecznego zła, za jakie uchodzi zinstytucjonalizowana agresja, przemoc i przymus, nie ignorując jednocześnie kwestii organizacji skutecznej przeciw niemu obrony.

4. Libertarianizm nie widzi w nikim koniecznego wroga, niezdolnego do uczestnictwa w dobrowolnej współpracy społecznej z powodu swojej przynależności klasowej, rasowej, płciowej czy kulturowej.

5. Obnaża on domniemany konflikt pomiędzy spontanicznością a porządkiem jako całkowicie fałszywy i wyjaśnia zasadniczą między nimi komplementarność.

6. Obala on mit, jakoby relacja między wydajnością a sprawiedliwością była grą o sumie zerowej.

7. Obejmuje on wszystkie filozofie społeczne w swoich pokojowych wariantach.

8. Nigdy nie będzie można wystosować wobec niego uzasadnionego oskarżenia o to, że został wypróbowany i zawiódł, gdyż nie proponuje on żadnego wielkiego, wszechogarniającego planu – jego sukcesy są tak liczne jak indywidualne próby podejmowane przez niezależne istoty rozumne w celu uczynienia jak najlepszego użytku ze swojej naturalnej wolności, a jego porażki tak liczne jak niezależne istoty rozumne, które odmawiają podejmowania takich prób.

9. Libertarianizm ucieleśnia najbardziej prozaiczny i oczywisty zdrowy rozsądek, zgodny z naszymi najbardziej codziennymi wyobrażeniami na temat zasad przyzwoitości w kontaktach międzyludzkich, znanych większości z nas już od najwcześniejszych lat: trzymaj ręce przy sobie, nie bij innych, nie łap się za cudze, żyj i daj żyć innym. Tym samym jest to stanowisko tak wolne od ideologii, jak tylko jest to możliwe w przypadku filozofii społecznej.

10. Libertarianizm nigdy się nie zestarzeje, gdyż dobrowolna współpraca jest źródłem nieskończonej kreatywności i może przyjąć nieograniczoną liczbę form.

No comments:

Post a Comment