Sunday, June 14, 2015

Czy rynkowi przedsiębiorcy są winni część swoich zysków państwu?

Twierdzić, że przedsiębiorcy są winni część swoich zysków państwu, gdyż korzystają z "usług publicznych", to jak twierdzić, że niewolnicy są winni posłuszeństwo swojemu panu, gdyż dostają od niego wyżywienie i dach nad głową.

No comments:

Post a Comment